Let the Good Times Roll #6

Föreningens medlemstidning

Hot House

Föreningen Hot House bildades 1985 med sikte på konsertverksamhet på Mattssons Musikpub och med ett främsta syfte att stötta det lokala jazzlivet med inriktning på tidig jazz.

Styrelsen bestod till största delen av musiker med starkt engagemang i frågan och naturligtvis med motivationen att själva få möjlighet att nå ut med sin musik.
Namnet ”kapades” från en klubb som varit verksam på femtiotalet, dels för att anknyta till traditionen och dels i förhoppningen att locka lite av föregångarens publik.

Succén var omedelbar. Jag, som fungerade som bandbokare, strävade efter att fördela speltillfällen – vi hade ett varje vecka! – mellan lokala grupper som profilerade sig i genrens underavdelningar som 20-talsjazz, New Orleans Revival, Dixieland och Swing.
Lyckligtvis hade jag ett stort kontaktnät och kunde snart krydda programmet med internationella, turnerande band. Valet av torsdag som konsertdag var lyckosamt såtillvida att turnerande band kunde utöka sin helgsatsning med den dagen när de redan hade bokade konserter fredag till söndag. Snart blev det också så att jag kunde hjälpa vänner i Tyskland, Holland och England med att sy ihop kortare turnéer där Göteborg, Helsingborg, Lund och några andra platser med jazzverksamhet blev samarbetspartners.

Musikerna som hade ”jammat” ihop sig på Mässingshornet och varit med om att sätta den nya Hot House-föreningen på fötter fortsatte med att bilda stomme i jamsessions efter konserterna på Mattssons. Snart organiserade vi oss i ett husband med en mer definitiv sättning, först under namnet ”Hot House All Stars” senare under det definitiva ”Hot House Jazzmen”. Det var i också i samma veva som vi genom lyckliga omständigheter fick ett i sammanhanget mycket passande ”sound”. Fortsättning följer…

Nedan första numret av föreningens medlemstidning.