Farewell Blues

en artikel av Harald Grut i Orkester Journalen, oktober 1946

“Och när plattan är slut, har i varje fall jag en känsla av att ha varit med om en “tour-de-force”, som till den grad ryckt mig med , att jag nästan känner mig utmattad.” Så beskriver Harald Grut 1946 sin upplevelse av tre händelserika minuter på hans favoritplatta, och samtidigt filosoferar han över jazzens utveckling i denna artikel.

Farewell Blues

Farewell Blues

Farewell Blues