Let the Good Times Roll #63

Hot House-Kassetten 1

Hot House

Jazzföreningen Hot House hade i sina stadgar inskrivet en målsättning att stödja de lokala jazzgrupperna och att bidra till att deras jazz blev dokumenterad. Till en början gjordes en kassett med olika band som hade material inspelat med bra kvalitet, mestadels från radio-inspelningar.