Jazzens väg

en bok av Olle Helander

Jazzens väg
Olle Helanders bok “Jazzens Väg” är ett imponerande verk av flera skäl. Det är ett omfattande jazzhistoriskt verk utgivet på svenska 1947, i en tid då endast ett fåtal behärskade engelska tillräckligt bra för att kunna läsa en fackbok. Även i min alltför skrymmande samling av jazzlitteratur är den av speciellt intresse eftersom det i slutet av varje kapitel finns uppgivet sättningar på orkestrar som inte spelade in skivor och det tror jag mig inte ha sett någon annanstans.
När jag jobbade i Malmö Bokhandel på 70-talet lyckades jag och en annan anställd, trummisen Fredrik Wingårdh spåra en restupplaga (från 1958) på förlaget vilken vi tog hem och sålde med gott resultat.