Let the Good Times Roll #94

Jazzpicknick

Ett annat projekt som vi genomförde inom den relativt nybildade jazzföreningen Hot House var en jazzpicknick. Tänk er en gammal ståtlig danspaviljong utanför stan, mycket trä, fin akustik, natur runt omkring och ingen ljudmässigt störande trafik. Där skulle man väl kunna framkalla en stämning som liknade den i New Orleans utkanter i början av 1900-talet. Vi försökte genom att spela så genuin tidig jazz vi kunde och vad jag minns kom det bra med folk och det kunde ha blivit en årlig tradition.

Törringelund ligger dessutom på cykelavstånd från centrum så man skulle kunna göra en karavan med jazzälskare på velociped med dignande picknickkorgar.

Vi gjorde ett vykort som minne av händelsen baserat på en bild med kornettisten Buddy Petit’s orkester som utstrålar precis den stämning vi eftersträvade. Övrig dokumentation av arrangemanget är sparsam men Monika har bidragit med ett foto där vi ser Anders Holmberg, Kalle Kroon och Leif Ekare med undertecknad tillsammans med dotter Nora i bakgrunden.

Datum var som synes på vykortet den 27 september 1987.

Foto © Monika Ekare