Let the Good Times Roll #7

High Society

Mässinghornet

Här ett 90-tals musikermöte på Mässinghornet ännu rörigare än tidigare vilket den anonyme mannen bakom trummorna bidrar starkt till. Men det var ju så det var i samband med jamsessions. (Och det är väl knappast annorlunda idag.) Man hade olika saker i huvudet, möttes över genregränser med varierande anpassningsförmåga och ambitionsnivå. (Och nykterheten var inte absolut.) I rutan identifieras förutom jag själv på kornett, Lars-Erik, Svante, Ronny, Olof, Bo och Stefan.