Let the Good Times Roll #33

Shakeromantik på Estrad

The Absalon Orchestra

Även Sydsvenskan kunde berätta lite om The Absalon Orchestra i januari 1984, men det fanns kanske en kunskapslucka beträffande Rudolph Valentino och shejkromantiken som slog ut i full blom under det tidiga 1920-talet. I så fall förlåtet och nästan glömt, det var ju långt innan man kunde googla…