From the Record Shelves #23 - SanFrom the Record Shelves #23 – San. Instrumental virtuosity and inventive arrangements are two things to enjoy when you listen to University Six. The seven piece group comes from California Ramblers, the most successful white dance orchestra of its time and place; New York in the twenties (…) read more and listenread more and listen

Let the Good Times Roll #107 - SanLet the Good Times Roll #107 – San. Beträffande våra skjortor. Vi behövde en sommarmundering. Hawaii-skjortor anbefalldes som ett försök. Men det rådde delade meningar om hur en sådan skjorta såg ut och två medlemmar med vag uppfattning i frågan hade förmodligen gått förbi (…) titta på videontitta på videon