Bessie Smith-The Queen of BluesBessie Smith-The Queen of Blues, en artikel av Rolf Dahlgren i Estrad, augusti 1944 (…) läs artikelnBessie Smith-The Queen of Blues

New Orleans-musikens renässansRex “Boy Meets Horn” Stewart (…) läs artikelnRex “Boy Meets Horn” Stewart