From the Record Shelves #56 - Take My Hand, Precious LordFrom the Record Shelves #56 – Take My Hand, Precious Lord. The title of this LP means that the popular, tin pan alley sort of tunes is absent. Otherwise, it’s quite natural and what you expect from a New Orleans Band that they play spirituals and blues (…) read more and listenread more and listen

New Orleans-renässans - om Kid RenaHär är ytterligare en artikel om revivalrörelsens initialskede. Skivsessionen med Kid Rena förtjänar mer uppmärksamhet och presentationen lockar till lyssning för att bilda sig en egen uppfattning om (…) läs artikelnNew Orleans-renässans – om Kid Rena